BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
079 HarjavaltaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 001 Harjavalta, Yhdyskatu 2 3365 3503 6868 2788 3000 5788
Totalt Harjavalta
    3365 3503 6868 2788 3000 5788