BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
078 HangöDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Servicehuset Astrea, Berggatan 4 793 823 1616 686 721 1407
002 Hangonkylän koulu, Hangöbyvägen 45 1036 1026 2062 872 853 1725
003 Haagapuiston koulu, Bromarvsgatan 36 1038 1023 2061 899 907 1806
004 Tita-Marian koulu, Rilaxgatan 13 647 624 1271 559 543 1102
005 Björklid, Täktomvägen 319 294 285 579 237 229 466
006 Lappvik skola, Skolgränd 4 246 232 478 219 200 419
Totalt Hangö
    4054 4013 8067 3472 3453 6925