BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
235 GrankullaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1586 1684 3270 1284 1372 2656
002 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1675 1911 3586 1286 1528 2814
003 Mäntymäen koulu, Brandkårsvägen 12 1633 1641 3274 1266 1271 2537
Totalt Grankulla
    4894 5236 10130 3836 4171 8007