BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
051 EuraåminneDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Luvia bibliotek, Lukkarilantie 4 1651 1606 3257 1288 1289 2577
002 Kommunbyrå, Kalliotie 5 2345 2367 4712 1909 1914 3823
003 Lapijoen koulu, Metsäläntie 2 824 626 1450 671 502 1173
Totalt Euraåminne
    4820 4599 9419 3868 3705 7573