BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
047 EnontekisDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hetan koulukeskus, Puistomäentie 3 508 447 955 439 402 841
002 Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32 175 152 327 153 121 274
003 Kilpisjärven monitoimitalo, Tsahkalluoktantie 1 80 93 173 66 78 144
004 Peltovuoman koulu, Ounastie 3111 201 159 360 166 135 301
Totalt Enontekis
    964 851 1815 824 736 1560