BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
638 BorgåDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Huhtisten koulu, Huktisvägen 7 2106 2226 4332 1672 1802 3474
002 Kvarnbackens skola, Kvarnbergsgatan 18 3966 4218 8184 3328 3568 6896
003 Linnajoen koulu, Edelfeltsbulevarden 2 1520 1845 3365 1275 1638 2913
004 Kantelehuset-Vårberga bildni, Sampovägen 3 2813 2946 5759 2216 2385 4601
005 Albert Edelfeltin koulu, Näse skolgatan 3 2582 2972 5554 2094 2542 4636
006 Peipon koulu, Centrumplatsen 2 3196 3234 6430 2564 2603 5167
007 Hamarin koulu, Hammarsvägen 34 3582 3546 7128 2693 2701 5394
008 , 609 595 1204 486 471 957
009 Epoon koulu, Ebbovägen 734 700 658 1358 585 536 1121
010 Sannäs skola, Järnstigen 6 1179 1100 2279 938 860 1798
011 Jokilaakson koulu, Savimäkivägen 6 1040 965 2005 836 771 1607
012 Kullo bildningscenter, Gamla Kullovägen 35 1613 1562 3175 1249 1185 2434
Totalt Borgå
    24906 25867 50773 19936 21062 40998