BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
010 AlavoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001A Lukio, Kirkkotie 12 2196 2146 4342 1808 1770 3578
002B Elinkeinotalo, Okslammentie 9 2120 2055 4175 1687 1654 3341
003C Töysä-talo, Rantatie 2 1440 1369 2809 1138 1078 2216
Totalt Alavo
    5756 5570 11326 4633 4502 9135