BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
020 AckasDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 2505 2630 5135 2012 2143 4155
002 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 1836 1771 3607 1476 1456 2932
003 Viiala bibliotek, Solmukatu 3 2637 2606 5243 2086 2034 4120
004 Kylmäkosken koulu, Koulutie 3 1262 1126 2388 1052 929 1981
Totalt Ackas
    8240 8133 16373 6626 6562 13188