BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
976 ÖvertorneåDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Alkkulanraitti 55 1648 1610 3258 1442 1431 2873
002 Mellakosken koulu, Sihtuunantie 17 180 164 344 161 150 311
003 Raanujärven koulu, Kyläniementie 153 151 133 284 143 114 257
Totalt Övertorneå
    1979 1907 3886 1746 1695 3441