BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
853 ÅboDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Gertruds ålderdomshem, Hofrättsgatan 3 2184 2439 4623 2060 2327 4387
002 Kerttulin koulutalo, Karinsgatan 3 1656 2051 3707 1559 1964 3523
003 Finska arbetarinstitutet, Kaskisgatan 5 2112 2515 4627 1962 2373 4335
004 Martin koulutalo, Silversmedsgränden 2 1549 2029 3578 1420 1918 3338
005 Toivola verksamhetscentral, Toivolagatan 12 1671 1925 3596 1413 1675 3088
006 Turun Steiner-koulu/Musikins, Mästaregatan 2 1908 2090 3998 1678 1846 3524
007 Topeliuksen koulu, rumseleme, Hansagatan 4 3844 4116 7960 3475 3791 7266
008 Mikonmökki, Trädgårdsgatan 24 1678 2070 3748 1498 1910 3408
009 Servicecentret Rosenkvartere, Allégatan 11 2008 2500 4508 1863 2352 4215
010 Puolalan koulutalo, Trädgårdsgatan 5 1692 1884 3576 1570 1761 3331
011 Församlingarnas ungdomsgård, Eriksgatan 1 1679 2063 3742 1593 1962 3555
012 Puolalan koulu, enheten på K, Köpmansgatan 14 2311 2777 5088 2179 2642 4821
013 Nummenpakan koulu, enheten i, Kyrkovägen 31, ingång via 3533 3298 6831 3328 3099 6427
014 Nummi bibliotek, Töykkälägatan 22 2631 2424 5055 2209 2066 4275
016 Lehmusvalkama servicecenter, Stickelbärsgatan 7 2059 2273 4332 1783 2013 3796
017 Braheskolan, Djupdikesvägen 27 1354 1756 3110 1165 1567 2732
018 Vähä-Heikkilän koulutalo, Kvarnbacksvägen 42 1747 1966 3713 1473 1679 3152
021 Kähärin koulutalo, Peder Walds gata 14 2116 2303 4419 1771 2001 3772
022 Rieskalähteen koulu, Jöllivägen 3 1893 2095 3988 1627 1864 3491
023 Hannunniitun koulutalo, Virmuvägen 3 2201 2516 4717 1726 2119 3845
024 Pääskyvuoren koulutalo, Fimbulvägen 10 2101 2362 4463 1668 1936 3604
026 Ungdomsgården i Kråkkärret, Skräddargränden 1 3419 3526 6945 2607 2788 5395
029 Pormestari verksamhetscenter, Borgmästargatan 12 1748 1715 3463 1413 1384 2797
030 Lausteen koulu, rumselement, Rådsgatan 7 1706 1844 3550 1322 1476 2798
031 Peltola yrkesskola, A-byggna, Hampgatan 2 1643 1869 3512 1359 1615 2974
032 Ilpoisten koulutalo, Laukkällsgatan 13 1661 2016 3677 1365 1718 3083
033 Uittamo församlingshem, Rusthållsbrinken 1 1276 1480 2756 1069 1299 2368
034 Epitihiacentret, Skäribovägen 1 1800 1921 3721 1448 1601 3049
035 Allaktivitetshuset i Syvälah, Gamla Kakskertavägen 8 3045 3212 6257 2133 2267 4400
037 Haarlan koulutalo, Meteorgatan 1 2541 2746 5287 1967 2136 4103
038 Aunela biblioteks- och ungdo, Studievägen 1 1117 1214 2331 878 988 1866
039 Servicehuset Höveli, Hyrköisvägen 26-28 2725 2322 5047 2257 1871 4128
041 Teräsrautelan koulutalo, Korkkisvuorigatan 14 2351 2687 5038 2046 2409 4455
042 Oxbacka bollhall, Seltampsgatan 3 1538 1520 3058 1328 1312 2640
043 Linhagens ålderdomshem, Linhagsgatan 17 1477 1704 3181 1292 1512 2804
044 Ungdomsgården i Teräsrautela, Andreas gränd 1 1271 1447 2718 1033 1205 2238
045 Hepokullan koulutalo, Varkkabergsgatan 42 1368 1528 2896 1130 1290 2420
046 Hepokullan koulutalo, Varkkabergsgatan 42 2226 2560 4786 1784 2155 3939
047 Ungdomsgården i Runosbacken, Piparestigen 13 3335 3501 6836 2841 3102 5943
049 Kärsämäen koulu, enheten i P, Palttagatan 4 1487 1686 3173 1246 1449 2695
050 Halisten koulutalo, Påvegatan 13 2947 2951 5898 2370 2415 4785
052 Allaktivitetshuset Ypsilon i, Vårfrugatan 44 1761 1792 3553 1239 1256 2495
053 Jäkärlän koulutalo, Arkeologgatan 9 1647 1592 3239 1348 1299 2647
055 Paattisten koulu, Toffigränden 2 1076 1026 2102 862 825 1687
056 Servicecentret Rosenkvartere, Allégatan 11 2526 2015 4541 2274 1831 4105
057 Turun Steiner-koulu/Musikins, Mästaregatan 2 1815 2153 3968 1573 1941 3514
Totalt Åbo
    93433 101479 194912 79204 88009 167213