BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
934 VimpeliDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Patruunantie 15 1241 1211 2452 1015 1006 2021
002 Sääksjärven koulu, Pajatie 17 202 160 362 174 142 316
Totalt Vimpeli
    1443 1371 2814 1189 1148 2337