BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
931 ViitasaariDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Keskitie 10 2203 2427 4630 1913 2074 3987
002 Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7 347 308 655 300 266 566
003 Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9 481 405 886 434 350 784
Totalt Viitasaari
    3031 3140 6171 2647 2690 5337