BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
905 VasaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Österbottens Museum, Skolhusgatan 0 1765 2003 3768 1638 1883 3521
002 Konsthallen, Senatsgatan 2015 2303 4318 1836 2118 3954
003 Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31 1658 1845 3503 1500 1668 3168
004 Vöyrinkaupungin koulu, Berggatan 11 1929 1775 3704 1781 1635 3416
005 Hietalahden koulu, Travgatan 9 1988 2114 4102 1719 1854 3573
006 Bruksgården, Brändövägen 39 1470 1274 2744 1355 1173 2528
007 Vikinga skola, Idrottsgatan 10 1631 1425 3056 1487 1292 2779
008 Isolahden koulu, Bollgatan 17 1480 1383 2863 1167 1073 2240
009 Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10 1666 1653 3319 1186 1181 2367
010 Gerby skola, Västerviksvägen 27 2439 2298 4737 1842 1756 3598
011 Borgaregatans skola, Borgaregatan 13-15 2320 2289 4609 1671 1686 3357
012 Purolan päiväkoti, Bjällervägen 1 2232 2187 4419 1640 1623 3263
013 Huutoniemen koulu, Mannerheimvägen 41 2185 2134 4319 1767 1715 3482
014 Nummen koulu, Jaktstigen 4 1859 1670 3529 1573 1383 2956
015 Variskan koulu, bibliotek, Gamla Vasa gatan 20 1935 1862 3797 1557 1494 3051
016 Suvilahden koulu, Teirgatan 2 1921 2009 3930 1545 1657 3202
017 Sundom skola, Sundomvägen 13 1301 1275 2576 950 932 1882
018 Tervajoen koulu, Malamovägen 2 578 537 1115 470 433 903
019 Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahtivägen 1-5 980 912 1892 779 733 1512
020 Merikaarron koulu, Merikartvägen 774 759 663 1422 575 510 1085
Totalt Vasa
    34111 33611 67722 28038 27799 55837