BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
946 VöråDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rejpelt skola, Rejpeltvägen 319 247 227 474 193 169 362
002 Koskeby skola, Vöråvägen 3 595 596 1191 478 483 961
003 Rökiö skola, Lotlaxvägen 7 434 441 875 338 363 701
004 Karvsor skola, Vöråvägen 1417 339 331 670 271 257 528
005 Pettersbacka skola, Kaurajärvivägen 1944 156 110 266 133 96 229
006 Maxmo kyrkoby skola, Tottesund 364 280 278 558 219 205 424
007 Särkimo skola, Salmonvägen 21 239 221 460 199 192 391
008 Centrumskolan i Oravais, Skolvägen 39 781 744 1525 632 600 1232
009 Kimo skola, Kimovägen 715 240 199 439 197 154 351
Totalt Vörå
    3311 3147 6458 2660 2519 5179