BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
859 TyrnäväDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Tyrnävän kunnanvirasto, Kunnankuja 4 2218 2133 4351 1478 1389 2867
002 Murron koulu, Simontaival 6-8 879 813 1692 516 479 995
003 Temmes-talo, Temmeksentie 7 296 304 600 230 231 461
Totalt Tyrnävä
    3393 3250 6643 2224 2099 4323