BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
186 TräskändaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Harjulan koulu, Verkkotie 12 2612 2803 5415 2099 2299 4398
002 Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 3471 4005 7476 3101 3630 6731
003 Juholan koulu, Sipoontie 12 1443 1604 3047 1147 1306 2453
004 Järvenpään lukio, Lukionkatu 1 1832 1822 3654 1445 1458 2903
005 Saunakallion koulu, Pihkapolku 4 2091 1892 3983 1734 1577 3311
006 Järvenpään Uusi Sosiaali- ja, Lääkärinkuja 1 2475 2828 5303 1949 2325 4274
007 Kyrölän koulu, Kyröläntie 6B 2672 2677 5349 2047 2065 4112
008 Anttilan koulu, Vanha valtatie 40 3292 3265 6557 2429 2500 4929
009 Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2 1555 1513 3068 1119 1122 2241
Totalt Träskända
    21443 22409 43852 17070 18282 35352