BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
834 TammelaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2 1735 1800 3535 1425 1482 2907
002 Teuron koulu, Teurontie 463 227 199 426 192 165 357
003 Portaan koulu, Suomaantie 8 399 352 751 334 294 628
004 Riihivalkaman koulu, Nuutinkulmantie 19 690 620 1310 555 507 1062
Totalt Tammela
    3051 2971 6022 2506 2448 4954