BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
778 SuonenjokiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhtenäiskoulu Suonenjoki, Koulukatu 21 3547 3524 7071 2989 2980 5969
Totalt Suonenjoki
    3547 3524 7071 2989 2980 5969