BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
152 StorkyroDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142 1065 1167 2232 850 983 1833
002 Kylkkälän koulu, Kylkkälänraitti 51 539 478 1017 416 374 790
003 Ylipään nuorisoseura, Valtaalantie 403 577 477 1054 456 384 840
004 Lehmäjoen nuorisoseura, Karhulantie 79 119 90 209 101 79 180
Totalt Storkyro
    2300 2212 4512 1823 1820 3643