BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
765 SotkamoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti vir 1495 1660 3155 1277 1428 2705
002 Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1 1306 1361 2667 1099 1134 2233
003 Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17 1815 1623 3438 1452 1287 2739
004 Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15a 570 514 1084 450 395 845
Totalt Sotkamo
    5186 5158 10344 4278 4244 8522