BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
758 SodankyläDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
005 Kunnanvirasto, Jäämerentie 1 3137 3017 6154 2642 2558 5200
008 Torvisen koulu, Pyhä-Luostontie 26 181 141 322 151 112 263
010 Sattasen kylätalo, Kestikievarinpolku 19 312 240 552 274 203 477
011 Syväjärven koulu, Urheilukentäntie 4 345 236 581 317 206 523
013 Vaalajärven koulu, Kittiläntie 1618 233 174 407 206 145 351
014 Vuotson koulu, Ivalontie 8716 157 137 294 129 120 249
Totalt Sodankylä
    4365 3945 8310 3719 3344 7063