BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
755 SjundeåDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Församlingshemmet, Kalansgränden 5 1260 1167 2427 1015 937 1952
002 Sjundeå svenska skola, Skolvägen 3 1332 1341 2673 999 1040 2039
003 Störsviks daghem, Störsviksvägen 232 554 489 1043 451 409 860
Totalt Sjundeå
    3146 2997 6143 2465 2386 4851