BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
751 SimoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Aseman alakoulu, Sahatie 4a 733 746 1479 626 626 1252
002 Maksniemen koulu, Siikatie 5 673 629 1302 554 504 1058
003 Ylikärpän koulu, Ranuantie 451 112 89 201 99 81 180
Totalt Simo
    1518 1464 2982 1279 1211 2490