BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
746 SieviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Korhosen koulu, Koulukatu 10 423 388 811 322 283 605
002 Kunnantalo, Haikolantie 16 1445 1376 2821 993 974 1967
003 Järvikylän koulu, Raudaskyläntie 144 386 334 720 258 223 481
004 Kiiskilän koulu, Kiiskilänkylätie 74 303 253 556 214 182 396
Totalt Sievi
    2557 2351 4908 1787 1662 3449