BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
484 SastmolaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Kauppatie 40 1183 1214 2397 989 1021 2010
002 Kisapirtti, Eteläinen rantatie 1392 196 172 368 163 141 304
003 Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307 157 143 300 136 122 258
Totalt Sastmola
    1536 1529 3065 1288 1284 2572