BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
718 Åland Stat mgt
736 SaltvikDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ödkarby skola, Ödkarbyvägen 97 435 418 853 353 329 682
002 Rangsby skola, Lidkroksvägen 26 497 497 994 412 391 803
Totalt Saltvik
    932 915 1847 765 720 1485