BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
738 SaguDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sauvon yläkoulu, Saustilantie 10 1284 1221 2505 1040 1002 2042
002 Karunan nuorisotalo, Nuorisotalontie 5 246 212 458 204 180 384
Totalt Sagu
    1530 1433 2963 1244 1182 2426