BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
702 RuovesiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6 1340 1447 2787 1160 1252 2412
002 Pekkalan koulu, Pohjantie 2 336 294 630 294 251 545
003 Visuveden koulu, Alastalontie 1 271 245 516 229 207 436
004 Tapiola, Hanhontie 10 183 167 350 163 147 310
Totalt Ruovesi
    2130 2153 4283 1846 1857 3703