BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
680 ResoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Nallinkatu 2 5567 6101 11668 4740 5289 10029
002 Kuloisten koulu, Keskitie 38 1415 1371 2786 1112 1087 2199
003 Ihalan koulu, Konsantie 16 2158 2148 4306 1731 1731 3462
004 Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15b 2759 2648 5407 2139 2031 4170
Totalt Reso
    11899 12268 24167 9722 10138 19860