BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
710 RaseborgDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8 1311 1551 2862 1180 1421 2601
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergs gatan 3 1948 2197 4145 1630 1907 3537
003 Österby skola, Pojoviksgatan 18 1587 1461 3048 1266 1183 2449
004 Båssaboda daghem, Båssabölevägen 3, Gammelboda 695 666 1361 531 486 1017
005 Snappertuna skola, Snappertuna Kyrkväg 117-118 373 315 688 312 254 566
006 Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815 223 222 445 194 199 393
007 Höjdens skola/Tenala, Kommunalhusvägen 3 786 798 1584 636 656 1292
008 Malmåsa föreningshus, Nitlaxvägen 12, Prästkulla 252 225 477 192 184 376
009 Axxell/Karis, Bangatan 75 2053 2301 4354 1695 1933 3628
010 Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62 1138 1081 2219 915 867 1782
011 Svartå bibliotek, Askersvägen 51 597 526 1123 490 428 918
012 Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4 1521 1444 2965 1246 1226 2472
013 Billnäs skola, Bruksvägen 14 1180 1156 2336 972 954 1926
Totalt Raseborg
    13664 13943 27607 11259 11698 22957