BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
681 RantasalmiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rantasalmen kunnanvirasto, Poikkitie 2 1743 1683 3426 1508 1447 2955
Totalt Rantasalmi
    1743 1683 3426 1508 1447 2955