BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
631 PyhärantaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ihoden koulu, Ihoden Kylätie 27 390 377 767 320 306 626
002 Reilan koulu, Eemelintie 6 250 217 467 213 174 387
003 Rohdaisten koulu, Rantatie 5 412 375 787 354 318 672
Totalt Pyhäranta
    1052 969 2021 887 798 1685