BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
623 PuumalaDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175 111 106 217 106 97 203
002 Puumalan kunnantalo, Keskustie 14 979 949 1928 895 851 1746
Totalt Puumala
    1090 1055 2145 1001 948 1949