BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
615 PudasjärviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Nokipannu Oy (Ervastin entin, Puolangantie 1148 351 257 608 296 217 513
002 Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8 300 216 516 239 166 405
003 Kaupungintalo, Varsitie 7 2688 2618 5306 2139 2132 4271
004 Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426 209 162 371 194 144 338
005 Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941 201 138 339 189 113 302
006 Hirvaskosken koulu, Jussintie 10 a 402 322 724 336 259 595
Totalt Pudasjärvi
    4151 3713 7864 3393 3031 6424