BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
607 PolvijärviDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vapaa-aikatalo, Räätälintie 6 1775 1746 3521 1538 1513 3051
002 Sotkuman koulu, Käsämäntie 6 A 392 339 731 302 256 558
Totalt Polvijärvi
    2167 2085 4252 1840 1769 3609