BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
601 PihtipudasDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Alvajärven Maamiesseurantalo, Reisjärventie 1419 1992 2042 4034 1642 1685 3327
003 , 2 0 2 2 0 2
Totalt Pihtipudas
    1994 2042 4036 1644 1685 3329