BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
595 PielavesiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pohjois-Pielaveden koulu, Kiuruvedentie 1595 311 264 575 271 213 484
002 Kirjasto, Laurinpurontie 14 1480 1451 2931 1214 1232 2446
003 Säviän koulu, Virranniskantie 18 477 398 875 410 329 739
Totalt Pielavesi
    2268 2113 4381 1895 1774 3669