BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
854 PelloDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjastotalo, Museotie 37 796 791 1587 708 711 1419
002 Pellon koulu, Koulutie 16 910 871 1781 814 761 1575
Totalt Pello
    1706 1662 3368 1522 1472 2994