BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
599 PedersöreDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lepplax skola, Lepplax, Lepplaxvägen 99 346 314 660 203 188 391
002 Kållby daghem/förskola, Kåll, Katternövägen 43 703 636 1339 501 470 971
003 Edsevö skola, Edsevö, Holmvägen 7 269 257 526 209 195 404
004 Forsby skola, Forsby, Forsbyvägen 386 253 242 495 194 177 371
005 Sundby skola, Sundby, Sundbyvägen 284 184 169 353 149 137 286
006 Kommungården, Bennäs, Skrufvilagatan 2 591 570 1161 439 448 887
007 Kyrkoby skola, Sandsund, Skolhusvägen 29 1056 989 2045 771 729 1500
008 Ytteresse skola, Ytteresse, Ytteressevägen 214 919 850 1769 589 557 1146
009 Överesse skola, Esse, Essevägen 160 540 531 1071 419 433 852
010 Signegården, Lappfors, Smedasvägen 21 154 149 303 133 119 252
011 Purmogården, Nederpurmo, Purmovägen 320 348 332 680 274 261 535
012 Purmo skola, Lillby, Lillbyvägen 205 264 238 502 206 186 392
013 Lostugan, Överpurmo, Överpurmovägen 606 100 90 190 84 79 163
Totalt Pedersöre
    5727 5367 11094 4171 3979 8150