BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
445 PargasDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sarlinska skolan, Skolgatan 16 6091 6163 12254 4868 5052 9920
002 Kyrkbackens skola, Skolvägen 4 681 689 1370 589 589 1178
003 Stabshuset, Gluggen, Handelsmansvägen 1 409 382 791 360 336 696
004 Vesterlid, Näsbyvägen 188 260 244 504 233 210 443
005 Snäckan, Degernäs 28 101 94 195 90 87 177
Totalt Pargas
    7542 7572 15114 6140 6274 12414