BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
578 PaltamoDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Korpitien koulu, Lampitie 2 1390 1318 2708 1205 1126 2331
002 Hakasuon Myllypirtti, Manamansalontie 90a, Hakasuo 289 272 561 240 220 460
Totalt Paltamo
    1679 1590 3269 1445 1346 2791