BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
562 OrivesiDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Keskustie 23 2656 2867 5523 2169 2415 4584
002 Rovastinkankaan koulu, Ammattikouluntie 3 1416 1333 2749 1122 1082 2204
003 Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652 450 443 893 399 383 782
Totalt Orivesi
    4522 4643 9165 3690 3880 7570