BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
893 NykarlebyDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10 971 1009 1980 814 862 1676
002 Zachariasskolan (högstadiesk, Seminariegatan 17 900 876 1776 671 660 1331
003 Kovjoki-Markby skola, Lukusvägen 42 127 117 244 99 87 186
004 Markbygården, Rudbackavägen 157 56 57 113 46 45 91
005 Socklot skola, Socklotvägen 108a 269 237 506 200 159 359
006 Ytterjeppo skolbyggnad, Nevastvägen 36a 96 77 173 74 63 137
007 Hirvlax skola, Monäsvägen 31a 284 285 569 233 234 467
008 Munsalagården, Öjvägen 7 497 435 932 392 343 735
009 Skolbyggnaden i Pensala, Jussilavägen 1132a 129 128 257 105 101 206
010 Skolan i Jeppo, Jungarvägen 27b 511 424 935 409 346 755
Totalt Nykarleby
    3840 3645 7485 3043 2900 5943