BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
541 NurmesDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Nurmeksen terveysasema, Porokylänkatu 1 3737 3731 7468 3229 3219 6448
002 Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1 1059 1002 2061 920 864 1784
Totalt Nurmes
    4796 4733 9529 4149 4083 8232