BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
545 NärpesDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pjelax skola, Pjelaxvägen 1 217 194 411 182 149 331
002 Böle ungdomsföreningslokal, Kristinestadsvägen 578 254 237 491 202 190 392
003 Närpes gymnasium, Skolgränden 9 A 670 620 1290 540 501 1041
004 Stadshuset, Kyrkvägen 2 866 947 1813 713 790 1503
005 Stenbackens skola, Pitvägen 9 449 464 913 352 382 734
006 Skogsdungens daghem, Norrtåget 1 210 214 424 175 161 336
007 Nämpnäs ungdomsföreningsloka, Nämpnäsvägen 149 227 196 423 184 159 343
008 Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34 134 133 267 120 114 234
009 F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195 135 126 261 112 107 219
010 F.d.Töjby skola, Töjby skolväg 9 212 194 406 181 170 351
011 Yttermark skola, Uljensvägen 2 504 414 918 402 351 753
012 Övermark skola, Vasavägen 1647 530 536 1066 459 449 908
013 Pörtom skola, Centrumgränden 2 416 399 815 362 351 713
Totalt Närpes
    4824 4674 9498 3984 3874 7858