BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
529 NådendalDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2 2686 3100 5786 2313 2713 5026
002 Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2 898 1006 1904 749 886 1635
003 Karvetin koulu, Teräskatu 2 A 937 993 1930 769 816 1585
004 Taimon koulu, Soinistentie 2 1524 1598 3122 1113 1178 2291
005 Suopellon koulu, Rimpikuja 4 1126 1212 2338 905 1005 1910
006 Merimaskun koulu, Iskolantie 9 906 855 1761 713 685 1398
007 Rymättylän kirjasto, Metsätie 1 1060 985 2045 884 830 1714
008 Palvelukeskus Kummeli, Sauniementie 3 234 214 448 186 189 375
Totalt Nådendal
    9371 9963 19334 7632 8302 15934