BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
500 MuurameDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 2380 2328 4708 1710 1760 3470
002 Muuramen kulttuurikeskus, Nisulantie 1 1929 1864 3793 1520 1472 2992
003 Kinkomaan koulu, Purotie 2 822 819 1641 578 584 1162
Totalt Muurame
    5131 5011 10142 3808 3816 7624