BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
494 MuhosDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hyrkin koulu, Mettäperäntie 5 974 924 1898 652 601 1253
002 Koivu ja Tähti -kulttuurikes, Muhostie 2 3559 3465 7024 2641 2610 5251
Totalt Muhos
    4533 4389 8922 3293 3211 6504