BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
481 MaskuDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Tammenahjo, Tammialhontie 1 3525 3367 6892 2662 2618 5280
002 Maskun kunnanvirasto, Keskuskaari 3 1348 1292 2640 1042 991 2033
Totalt Masku
    4873 4659 9532 3704 3609 7313