BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
475 MalaxDe som är födda år 2002 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bergö skola, Bredhällsvägen 61c 261 197 458 215 175 390
002 Kommungården, Malmgatan 5 981 996 1977 814 800 1614
003 Övermalax skola, Kvarngränd 8 837 787 1624 693 635 1328
004 Strimman ungdomslokal, Björneborgsvägen 1517a 133 109 242 112 97 209
005 Petalax skola, Thorshagavägen 5 506 508 1014 433 431 864
006 Norrback byagård, Björneborgsvägen 3286a 89 68 157 78 63 141
Totalt Malax
    2807 2665 5472 2345 2201 4546